Kredyt lombardowy

Kredyt lombardowy ma wartość 20-80 proc. przedmiotu zabezpieczenia

Termin „kredyt lombardowy” funkcjonuje w literaturze w dwojakim znaczeniu. Pierwsze rozumienie kredytu lombardowego oznacza kredyt udzielany przez bank komercyjny osobom fizycznym lub firmom pod zastaw.

W drugim znaczeniu kredyt lombardowy jest kredytem udzielanym przez bank centralny (w Polsce jest to NBP) bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych, np. obligacji Skarbu Państwa.

Zabezpieczeniem kredytu lombardowego są papiery wartościowe (akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa), towary, biżuteria - ruchomości i innych praw majątkowych. Kredyt lombardowy udzielany jest tym, którzy pilnie potrzebują gotówki. Do czasu spłaty zobowiązania zastaw jest własnością banku, a w przypadku niespłacenia długu bank może sprzedać dobra będące przedmiotem zabezpieczenia. Z tego względu pod zastaw przyjmuje się dobra, które są łatwe w przechowywaniu.

Kredyt lombardowy udzielany przez bank komercyjny ma z reguły wysokie oprocentowanie - wyższe od standardowej pożyczki - oraz krótki termin spłaty mieszczący się w przedziale 1 tydzień - 3 miesiące (czyli znacznie krócej niż zwykły kredyt).

Poza tym odsetki w kredycie lombardowym pobierane są z góry od wypłacanej kwoty. Wnioskodawca musi również przedstawić płynne zabezpieczenie, które znacznie przekracza wartość kredytu. Taka jest cena za szybkie przyznanie gotówki. Ostateczna cena kredytu może być więc wyższa od kwoty rzeczywiście przyznanej - w przypadku niespłacenia zobowiązania zastaw przepada na rzecz banku.