Rachunkowość

Rachunkowosc - podstawy

Normy rachunkowości zwane są także jako założenia, które poświadczają wiarygodność jak i użyteczność dokonywanych rozliczeń rachunkowych.

Celem rachunkowości jest zapewnienie faktów o sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa. Przy opracowaniu tych faktów niezastąpione staje się przestrzeganie nadrzędnych zasad prowadzenia rozliczeń finansowych, a mianowicie:

Rzetelność

Reguła jasnego i rzetelnego obrazka, która troszczy się, ażeby treści doręczane przez system rachunkowości ażeby wiernie ukazywały efekty budżetowe, zachowywały obiektywność i bezstronność oraz odzwierciedlały ekonomiczną treść zdarzeń i transakcji.

Istotność

Reguła istotności, jaka nakazuje ażeby ewidencja księgowa zapewniała wyodrębnienie takich wszystkich operacji gospodarczych, które istotnie mają wpływa na opinię sytuacji finansowej i majątkowej. Według takiej zasady  informacje są znaczące, jeżeli tych przed chwilą wspomnianych pominięcie czy zniekształcenie może wpłynąć na postanowienia gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdań finansowych

Ciągłość

Zasada ciągłości, jaka najpełniej wyraża się w następujących sformułowaniach:

  • reguły rachunkowości powinno się stosować według ciągły w latach obrotowych w celu grupowania operacji gospodarczych
  • w stylu ciągły opłaca się wyceniać aktywa i pasywa , a oprócz tego jednakowe metody stosować w obliczeniach odpisów amortyzacyjnych.

Wszystkie te czynniki, ma zapewnić porównywalność informacji w kolejnych latach.