Archiwum kategorii: Dokumenty

Weksle

Wekslem nazywamy dokument, w którym jedna strona zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty drugiej stronie.

Nie jest to rzecz oczywista zwykły świstek, bo przedmiot oraz formę tegoż dokumentu szczegółowo opisuje ustawa. Bardzo często weksel jest wręczany poprzez dłużnika swojemu kontrahentowi w związku z ustaloną i podpisaną uprzednio umową.

Weksel jest zobowiązaniem samodzielnym i niezależnym od umowy. Co to oznacza?

Otóż, gdy weksel znajdzie się w rękach osoby innej niż kontrahent dłużnika, dłużnik i tak będzie musiał uiścić ustalony uprzednio dług bez różnicy, lub umowa, jaką zabezpieczył wekslem, została prawidłowo zawarta lub lub kontrahent jej dotrzymał. Opłaciłoby się z całą pewnością mieć na uwadze, iż aby zobowiązanie do zapłaty w kształcie weksla było ważne, w przygotowanym dokumencie powinny się znaleźć wszystkie nieodzowne elementy formalne.

Dokument taki powinien zgodnie z wymaganiami zawierać hasło „weksel” w samym tekście, najlepiej w kształcie tytułu lub nagłówka. Weksel powinien również zawierać, ściśle w zależności od typu weksla, polecenie lub przyrzeczenie bezwarunkowej zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, a ponadto oznaczenie osoby, jaka ma zapłacić. Opłaciłoby się również przekazać termin i położenie zapłaty a ponadto nazwisko osoby, na jakiej rzecz lub zlecenie ma zostać dokonana zapłata. Nadal opłaciłoby się dołączyć datę i położenie wystawienia weksla a ponadto podpis wystawcy.